ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਮੇਤ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਵੈਕਿਊਏਸ਼ਨ (ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਹੀਟ ਪੰਪ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਆਰਾਮ ਮਾਣੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੀਟ ਪੰਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਭਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਯੋਗ ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਵਿੱਚ $24,000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ

ਅਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਮ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਅਸਾਨ ਹੈ।

ਬੱਜਟ 2024 – ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਹੀਟ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟਾਂ

ਪਬਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

ਅੰਗੂਰ, ਚੈਰੀ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਨੇਯਾਰਡ, ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਔਰਚਰਡ (ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤੱਟੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਅੱਠ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 630 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ‘ਕਲੀਨ ਕੋਸਟਸ, ਕਲੀਨ ਵੌਟਰਜ਼’ (Clean Coasts, Clean Waters) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ‘ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਊਂਸਿਲ’ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਾਂਝੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 30٪ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

A white woman working in a hard hat and hi-vis vest holds a book while inspecting her workspace.

ਨਵਾਂ ਐਨਰਜੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ)

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੌਰਡ-ਤੋੜ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਊਰਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਢਾਂਚਾ (Energy Action Framework) ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਫ਼ਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ।

Blurred shot of people in a crowd.

ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ‘ਆਇਓਨਾ ਆਇਲੈਂਡ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ’ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

A white man on a bike cycles by with his child in an attached trailer.

ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਕਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ’ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

A family of four goes over their emergency plan together.

‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਡੀ’ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

A person wearing a purple jacket and toque is seen from behind, looking up at a very tall tree in the forest.

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ

ਬੀ.ਸੀ. ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Aerial shot of a muddy river bending around a small islet on both sides. Photo credit: Paul Zizka.

ਇੰਨਕੌਮੈਪੱਲਯੂ ਵੈਲੀ (Incomappleux Valley) ਦੀ ਸੰਭਾਲ

2030 ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 30% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁਰਲੱਭ ਬਰਸਾਤੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇੰਨਕੌਮੈਪੱਲਯੂ ਵੈਲੀ (Incomappleux Valley) ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

An Indigenous person wearing a vest with traditional art and a woven hat looks out at a large solar panel with traditional art placed in the centre.

ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Winery fields next to a lake on a sunny day.

ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀਆ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਫੌਰੈਸਟ ਬਾਇਉਇਕੌਨੋਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

A new bridge construction is seen over a mudslide zone.

ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

A cyclist wearing a bright red jacket poses on the Alex Fraser bridge around sunset.

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਾਈਕ ਲੇਨਾਂ, ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਥਵੇਅ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਵਿਕਲਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ।

Aerial shot of a small body of water surrounded by lush green forest.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

A Black man holds a spade over his shoulder with a large sack hanging on his hip. He is working in a forested area with young trees.

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਔਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ 301 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Hikers stand on a rocky cliff edge above rushing water, surrounded by forest on a foggy day.

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ

Underwater shot of a salmon swimming in shallow waters close to the rock bed.

ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਸਾਇਮਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

A close up of an electric vehicle's charging port while plugged in.

ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Heavy machinery working with mounds of rubble. Dust is seen surrounding the vehicles.

ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ

ਅਸੀਂ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

A woman is seen soldering an electrical panel on a desk in front of a window.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ

ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਲੀਨ ਬੀ ਸੀ (CleanBC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਆਰਥਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

A group of people are seen working together to shovel sand into sandbags for flood protection.

ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਇਰਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

A large panel of wood is seen from below as it is lifted by a crane to the top of a tall wood-panelled building being constructed.

ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸ ਟਿੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।