ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ‘ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਹੋਮ’ (ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੌਰਟ-ਟਰਮ ਰੈਂਟਲ (ਥੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰ) ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋੜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡੁਪਲੈਕਸ, ਟ੍ਰਿਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰੋ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਈਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਈਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Secondary Suite Incentive Program) ਯੋਗ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ $400 ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੀ ਸੀ ਰੈਂਟਰਜ਼’ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ $400 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਰਮ (T1) ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ

ਬੀ.ਸੀ. ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਖੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਰੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਰੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਥੋੜ੍ਹੇ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਰੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੱਜਟ 2024 – ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਜ਼ ਛੋਟ

ਨਵਾਂ ਬੀ ਸੀ ਹੋਮ ਫਲਿਪਿੰਗ ਟੈਕਸ

ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ

A four story residential complex with alternating wood panels of blue and beige.

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ’ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ

A row of tall brick townhouses with pointed roofs and white panelled bay windows on a grey day in Winter.

ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਈਟ, ਟਾਊਨ-ਹਾਊਸ, ਡੁਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲੈਕਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧੇਰੇ ਜੀਵੰਤ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੂਈਟ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ‘ਪਾਇਲਟ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਟੀਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ

A crane is seen above a building in construction on a sunny day.

ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ

A young Asian woman is seen sitting at her desk, smiling in front of a laptop while wearing earbuds.

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ

A red duplex between two grey duplexes on a residential street with freshly planted trees.

ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ

‘ਬੀ ਸੀ ਬਿਲਡਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ – ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ

A young couple holds boxes as they move into a new place together.

ਨਵਾਂ ਰੈਂਟਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ

A couple hold their two children's hands in front of a building complex, smiling at the children.

ਸਟ੍ਰੈਟਾ ‘ਤੇ 18+ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

A young biracial couple sit on a sofa together looking at a laptop. Moving boxes appear around them.

ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ

A white man is seen from behind while he works on maintaining a window sill's drywall inside a room.

ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਰੈਂਟਲ ਬੈਨ: ਹਟਾਏ ਗਏ

An Asian woman sits at her desk at home while her daughter puts her arms around her and her head on her mother's shoulder. The daughter is smiling at the camera while the woman smiles at her child.

ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ

ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

A young boy smiles wide at the camera standing in front of his family members. Three adults are seen in the background, with the woman on the left holding a young baby in her lap.

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਰੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸਹਾਇਤਾ

Shot of the sign and front facade of 258 Union Street in Vancouver, a low-income housing residence.

ਬੇਘਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ‘ਸੁਪੋਰਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

A caretaker and older adult laughing together. The older adult sits in a chair while the caretaker sits on the armrest.

ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੇਅਰ’ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ

A woman is wearing her baby, has her arms wrapped around the infant and kisses their cheek. They are in front of a window with light blue trim.

ਹਿੰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ

A modern, modular building on a rainy day. It's facade alternates between dark and light grey, with a splash of orange around the front door. Dark wood panels are around the second and third story windows.

ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੌਜੁਲਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕਿਟ ਬਣਾਉਣੀ

‘ਸ਼ੌਰਟ-ਟਰਮ ਰੈਂਟਲ’(ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ

A residential area with standalone houses on a street with cherry blossom trees at the beginning of Spring on a sunny day.

‘ਸਪੈਕਿਊਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੇਕੈਂਸੀ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

A For Sale sign outside a residential dwelling.

ਨਵਾਂ ਹੋਮਬਾਇਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਦ)

ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ

ਬੀ.ਸੀ. ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ

ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ + ‘ਫੌਰਨ ਬਾਇਰਜ਼ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ