ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ।

A caretaker in blue scrubs holds the arm of an older adult in a care facility. They are both wearing medical masks and the patient is seen wearing a cardigan, presumably using a walker.

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ)

A childcare worker sitting at a small table with two young children. The worker and one child are smiling while paying attention to the other child while they all play with Play-Doh.

ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ

The top half of a residential building with pointed roofs. The building is red and cream coloured with patios, lots of windows, and light wood beams for reinforcement.

ਹਾਊਸਿੰਗ (ਰਿਹਾਇਸ਼)

A young white woman with curly red hair sits at her desk and smiles and points to the image on her screen while a man of colour stands over her shoulder, leaning on the desk and looking at the monitor.

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

Two woman walk together on a city sidewalk carrying reusable grocery bags. One woman is carrying her baby while the other holds the baby's hand. They are both wearing reusable cloth masks.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ

The backs of two people seen from afar on a trail in the forest with sunlight breaking through the trees onto their path.

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

Open pages to B.C.'s Economic Plan. Pages feature explanations for Inclusive Growth and Clean Growth sections.

ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ

A mosaic of photos make the shape of people standing together of varying ages and demographics.

ਬੱਜਟ 2023