ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ

StrongerBC Strategy Guide cover image

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ

ਰਣਨੀਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ


ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ. ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ

ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ.

SFU ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ.

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

UBC ਫੈਕਲਟੀ ਔਫ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰੀਫਿੱਲ (ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ) ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ

ਉੱਚ-ਤਰਜੀਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ

ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੋ ਪੇਂਡੂ/ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 4,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਬਿਹਤਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, MRI ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟਿਡ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਦਦ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧਾ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹੋਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ

ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਰਜੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ