ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

The cover of the Future Ready Action Plan with a mosaic of smaller photos creating the outline of two students carrying backpacks.

ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ  ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।


ਬੀ.ਸੀ. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਅਵਸਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।

ਹੁਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭੋ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ‘ਫਾਈਨਡ ਯੌਰ ਪੈਥ’ (Find Your Path) ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

TradeUpBC ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ TradeUpBC ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੌਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਓ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਾਨਤਾ ਐਕਟ (International Credentials Recognition Act) ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਬੱਜਟ 2024 – ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

185,000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

185,000 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ

A young white person stands in a music media store and smiles at the camera.

ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਜਬ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 1 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ‘ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ’ (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ) ਨੂੰ $16.75/ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ $17.40/ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। TradeUpBC ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  ਮਾਈਕਰੋਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਛੋਟੇ ਕੋਰਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Worker in full API in construction site. Warning tape reads: Warning Asbestos Removal. Keep Out.

ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਬੈਸਟਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਬੈਸਟਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਾਈਡ (ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਐਸਬੈਸਟਸ-ਅਬੇਟਮੈਂਟ (ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਬੈਸਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਬੈਸਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਐਸਬੈਸਟਸ-ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸਬੈਸਟਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲੱਭੋ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵਾਂ ‘ਫਾਈਂਡ ਯੌਰ ਪਾਥ’ (Find Your Path) ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਈਡ-ਹੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਡਿਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (workers’ compensation) ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਏਗਾ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 450 ਸਥਾਈ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਓਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਕਿਊਮ, ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਲੀਨ ਬੀ ਸੀ (CleanBC) ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਡੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਅਣਉਚਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

A student using her tablet in a library.

ਫਿਊਚਰ ਸਕਿੱਲਜ਼ (ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ) ਲਈ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ $3,500 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

An early childhood educator teaching her class.

ਵਧੇਰੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਥਾਵਾਂ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਬਲ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਜੌਬ-ਰੈਡੀ ਸਕਿੱਲਜ਼’ (ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਨਰ) ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

An apprentice mechanic holding a clipboard and standing beside a vehicle with an open hood while a group of students are being trained in the background.

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।

A young man reading from a tablet at an outdoor table.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

A young indigenous man wearing a reflective vest and leaning on a tool with his back to a large tree trunk.

ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੀ ​​ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ।

A woman in scrubs holds a horse's muzzle in a field while smiling at the camera.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੈਟਰਿਨੇਰੀਅਨ

ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੈਟਰਿਨੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਕਾਲਜ ਔਫ ਵੈਟਰਿਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਟਰਿਨੇਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

A group of young adults sit and laugh together while working on their homework and sitting on fake grass outside a post-secondary building.

ਸਾਬਕਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਯੂਥ ਇੰਨ ਕੇਅਰ) ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਨੌਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ (continuing education) ਕੋਰਸ।

Two workers in hi-vis vests are looking at a digital document together while standing in a field of dirt and rubble on a sunny day.

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ‘ਬਲੈਕਵਾਟਰ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੈਮਿਸ ਗੋਲਡ (Artemis Gold), ਲਹੂਸਕੇ’ਜ਼ ਡੇਨੇ (Lhoosk’uz Dené) ਨੇਸ਼ਨ, ਉਲਕਾਚੋ (Ulkatcho) ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਕਾਨੀ (Carrier Sekani) ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

A Black man smiles at a younger colleague while they work with machinery.

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ $480 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

A woman wearing a hard hat, hi-vis vest and gloves uses a large level in working on a construction.

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

A young white man sits with a few other classmates as he looks at the camera with a pen in hand.

ਬੀ.ਸੀ. ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਹਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

A person with short cropped pink hair sits and smiles among colleagues in a meeting.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

A Black man in childcare sits with children and smiles as he reads a book to them.

‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰਜ਼’ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ’ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇਣਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰਜ਼’ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Med students wearing scrubs and stethoscopes sit in a class together. The focus is on a young white woman smiling at the camera.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

A middle-aged Indigenous man wearing goggles and coveralls watches a young Indigenous woman wearing a shield mask as she welds a piece of metal.

ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।

Digital 3D rendering of the Trades Discovery Centre. It appears to have a modern design with light wood paneling highlights and contrasting black and white features.

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ, BCIT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਕੌਂਪਲੈਕਸ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

A forestry worker uses a chainsaw to separate a large downed tree.

ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

Three colleagues smiling and sitting together as they discuss printed documents.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ, InBC ਤੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ।

A scientist working in a lab with equipment.

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ‘ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸੀਜ਼’ (ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

A woman wearing a mask and gloves works a cashier register at a grocery store.

ਪੇਡ ਸਿੱਕ ਲੀਵ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ)