ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

The cover of the Future Ready Action Plan with a mosaic of smaller photos creating the outline of two students carrying backpacks.

ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ  ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।


ਬੀ.ਸੀ. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਅਵਸਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।

A young white person stands in a music media store and smiles at the camera.

ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ  ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 1 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ‘ਮਿਨਿਮਮ ਵੇਜ’ (ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ) ਨੂੰ $15.65 ਤੋਂ $16.75 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

A student using her tablet in a library.

ਫਿਊਚਰ ਸਕਿੱਲਜ਼ (ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ) ਲਈ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ $3,500 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

An early childhood educator teaching her class.

ਵਧੇਰੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਥਾਵਾਂ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਜਬਲ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਜੌਬ-ਰੈਡੀ ਸਕਿੱਲਜ਼’ (ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਨਰ) ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ।

An apprentice mechanic holding a clipboard and standing beside a vehicle with an open hood while a group of students are being trained in the background.

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।

A young man reading from a tablet at an outdoor table.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

A young indigenous man wearing a reflective vest and leaning on a tool with his back to a large tree trunk.

ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੀ ​​ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਨਾ।

A young doctor doing a physical assessment of an older patient.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਬੇਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

A woman in scrubs holds a horse's muzzle in a field while smiling at the camera.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵੈਟਰਿਨੇਰੀਅਨ

ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੈਟਰਿਨੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਕਾਲਜ ਔਫ ਵੈਟਰਿਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਟਰਿਨੇਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

A group of young adults sit and laugh together while working on their homework and sitting on fake grass outside a post-secondary building.

ਸਾਬਕਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਯੂਥ ਇੰਨ ਕੇਅਰ) ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਨੌਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ (continuing education) ਕੋਰਸ।

Two workers in hi-vis vests are looking at a digital document together while standing in a field of dirt and rubble on a sunny day.

ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ‘ਬਲੈਕਵਾਟਰ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੈਮਿਸ ਗੋਲਡ (Artemis Gold), ਲਹੂਸਕੇ’ਜ਼ ਡੇਨੇ (Lhoosk’uz Dené) ਨੇਸ਼ਨ, ਉਲਕਾਚੋ (Ulkatcho) ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਕਾਨੀ (Carrier Sekani) ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

A Black man smiles at a younger colleague while they work with machinery.

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ $480 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

A young white man sits with a few other classmates as he looks at the camera with a pen in hand.

ਬੀ.ਸੀ. ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਹਰ ਸਾਲ ਬੀ.ਸੀ. ਐਕਸੈਸ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

A woman wearing a hard hat, hi-vis vest and gloves uses a large level in working on a construction.

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਕ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

A person with short cropped pink hair sits and smiles among colleagues in a meeting.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

A Black man in childcare sits with children and smiles as he reads a book to them.

‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰਜ਼’ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ

‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਸ਼ਨ’ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇਣਾ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ (ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰਜ਼’ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ‘ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ ਏਜੁਕੇਟਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Med students wearing scrubs and stethoscopes sit in a class together. The focus is on a young white woman smiling at the camera.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

A middle-aged Indigenous man wearing goggles and coveralls watches a young Indigenous woman wearing a shield mask as she welds a piece of metal.

ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉੱਦਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ।

Digital 3D rendering of the Trades Discovery Centre. It appears to have a modern design with light wood paneling highlights and contrasting black and white features.

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ, BCIT ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ‘ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਕੌਂਪਲੈਕਸ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ।

A forestry worker uses a chainsaw to separate a large downed tree.

ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।

Three colleagues smiling and sitting together as they discuss printed documents.

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ, InBC ਤੋਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ।

A scientist working in a lab with equipment.

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ‘ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸੀਜ਼’ (ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

A woman wearing a mask and gloves works a cashier register at a grocery store.

ਪੇਡ ਸਿੱਕ ਲੀਵ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।