ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਬੇਘਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਓ।

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, VictimLinkBC ‘ਤੇ 150 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 24/7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ

ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮੌਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਰਿਬੇਟ’ (ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਛੋਟ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਬੱਜਟ 2024 – ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ

ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ

‘ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਗੈਂਗ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਟੀਮ’ (Integrated Gang Homicide Team) ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ

ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੁਹਰਾਏ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ 4 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।

ਵਰਚੁਅਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਫਸਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 12 ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਹੱਬ, ਪੁਲਿਸ, ਸਮਰਪਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬੇਘਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ (Community Transition Teams) ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ

ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ (ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 256 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 80 ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਮੌਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਰਿਬੇਟ’ (Security Small Business Rebate) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

ਉਹ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬੀ ਸੀ ਬੇਘਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬੇਘਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ

ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ‘ਸੁਪੋਰਟਿਵ ਹੋਮਜ਼’ (ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

ਬਾਹਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ

ਤੇਜ਼ ਕਾਰਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਯਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੌਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਵਾਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤ ਓਪੀਔਇਡ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਓਪੀਔਇਡ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਪੀਔਇਡ ਐਗੋਨਿਸਟ ਇਲਾਜ (opioid agonist treatment) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਿਗਰੇਟਿਡ ਕਰਾਈਸਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸ  ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜੋ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਲਦੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਊਂਡਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈੱਡ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ

ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ, ਸਥਿਰਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜੀਵਨ-ਹੁਨਰ (life-skills) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਲੈਪਸ (ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨਾ) ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੀਅਰ ਅਸਿਸਟਡ ਕੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਸੁਪੋਰਟਿਡ (ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੌਮਾ-ਇੰਫ਼ੌਰਮਡ ਸੰਭਾਲ (ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਸਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਭਾਲ) ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਟੇਬਲਾਂ (community safety situation tables) ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਧੇਰੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ

ਵਧੇਰੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ: ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ (Gender-Based Violence Action Plan) ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ-ਇੰਫ਼ੌਰਮਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਸਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਭਾਲ) ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਇਕੱਲਤਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਔਰਤ, ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ।

ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐਂਟੀ-ਹੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਪੋਰਟ ਫੰਡ’ (anti-hate community support fund) ਤੋਂ $10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ

ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹਾਈਵੇਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ

ਹਾਈਵੇਅ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਟ੍ਰੌਮਾ-ਇੰਫ਼ੌਰਮਡ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।